Історія кафедри

YnqVSQ_sIwg

Кафедра, як структурний підрозділ, була створена у 1979 році на базі кафедри загальної електротехніки і її першим завідувачем був професор М.М. Орлов. Проте набір студентів на навчання із спеціальності «Електропостачання промислових підприємств, міст та сільського господарства» був проведений в 1976 році кафедрою електротехніки.

У період з 1979 по 1985 рік колектив кафедри викладав одночасно загальноінженерні дисципліни електротехнічного профілю для студентів усіх спеціальностей, а також спеціальні дисципліни для студентів спеціальності «Електропостачання промислових підприємств, міст та сільських господарств». Тоді на кафедрі працювало 20 викладачів, із яких 12 викладачів додатково займалися створенням методичного та лабораторного забезпечення нової спеціальності. Так, професор М.М.Орлов створив лабораторію техніки високих напруг, доцент С.Є.Вакуленко – лабораторію електричних мереж, доценти О.В.Данько та В.О.Журахівський – лабораторію з теоретичних основ електротехніки. Доценти Ю.І.Кравченко і В.П.Куєвда забезпечили лабораторний практикум із дисципліни «Електропривод» та «Електричні машини», доценти І.К.Паляниченко та О.В.Данько – з дисципліни «Електричні апарати», доцент Д.М.Семко – «Електротехнологічні установки», доцент О.М.Сірий – «Електричні станції та підстанції», доцент В.Є.Шестеренко – «Електропостачання» та «Основи релейного захисту».

Перший випуск інженерів-електриків відбувся у 1981 році, який засвідчив високий рівень підготовки випускників кафедри. За час свого існування кафедра підготувала понад 2100 фахівців. Про рівень підготовки спеціалістів свідчить той факт, що більшість випускників кафедри займають керівні посади у електроенергетиці, на підприємствах АПК, харчової, переробної промисловості, у проектних організаціях тощо. Серед випускників є доктори наук, кандидати наук, наукові співробітники, викладачі вищих навчальних закладів.

Основний склад кафедри складає 10 викладачів: професор, доктор технічних наук С.М. Балюта, професор, кандидат технічних наук В.П. Куєвда, професор, кандидат технічних наук В.Є. Шестеренко, доценти Д.М. Семко, Ю.А. Чорний, старші викладачі О.В. Данько, І.Є. Ізволенський, О.А. Мащенко, асистенти Ю.В. Куєвда, І.Ю. Литвин. За сумісництвом працюють ще 12 викладачів, серед яких 2 професори, 7 доцентів та 3 асистенти. Кафедра здійснює випуск «бакалаврів», «спеціалістів» та «магістрів» за напрямком «Електротехніка та електротехнології» за двома спеціалізаціями «Електротехнічні системи електропостачання» та «Енергетичний контроль та маркетинг в електроенергетиці». В аспірантурі навчається 5 аспірантів. 

Пріоритетні напрямки у науково-дослідній роботі – розроблення та вдосконалення електроустаткування та схем електропостачання, оптимізація витрат електричної та теплової енергії на цукрових заводах, оптимізація в розподільчих мережах промислових підприємствах, застосування електричної енергії для виробництва теплової енергії та інше. Результати наукових розробок кафедри із застосування матеріалів використовувалися на космічній станції «Мир», в електричних мережах Мосенерго, Київенерго. Студенти кафедри повністю забезпечені технічною літературою, в тому числі з грифом Міністерства освіти і науки України, підручниками та посібниками, підготовленими викладачами кафедри (О.М. Сірий, В.Є. Шестеренко) та сучасними методичними розробками. Для проходження лабораторного практикуму створено дев’ять лабораторій, працює комп’ютерний клас на 12 робочих місць із сучасною комп’ютерною технікою. На кафедрі створені належні умови для отримання студентами сучасних знань, навичок практичної та наукової підготовки зі спеціальності.