Кафедра

Про кафедру «Електропостачання і енергоменеджмент»
Кафедра здійснює підготовку фахівців за освітньо-кваліфікаційним рівнем «бакалавр» за спеціальністю 141 «Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка», спеціалізація «Електротехніка та електротехнології» (денна і заочна форми навчання), за освітньо-кваліфікаційними рівнями «спеціаліст», «магістр» за спеціальністю 141 «Електроенергетика,електротехніка та електромеханіка», спеціалізація «Електротехнічні системи електроспоживання» (денна і заочна форми навчання) та спеціальністю 141 «Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка», спеціалізація «Енергетичний менеджмент» (денна форма навчання).

YnqVSQ_sIwg

На кафедрі функціонують навчальні-спеціалізовані лабораторії:
– електричних машин та електроприводу з використанням обладнання фірм Lenze та Danfoss;
– електричних станцій підстанцій та електричних апаратів;
– релейного захисту та автоматичного керування систем із використанням обладнання фірми Moeller;
– електропостачання промислових підприємств;
– електричних систем та мереж;
– техніки високих напруг.

Крім того, на кафедрі працює навчальний комп’ютерний клас, обладнаний сучасними персональними комп’ютерами. Штат професорсько-викладацького складу кафедри становить 10 осіб, у тому числі три професори та 2 доценти. З кожним роком педагогічний склад кафедри поповнюється молодими співробітниками-випускниками кафедри. За роки існування кафедра підготувала близько 3500 спеціалістів. Випускники кафедри працюють в енерговідділах профільних науково- дослідних інститутів (Укрдіпрохарчопром, ВАТ «Цукроавтомат»), проектних організаціях («Київпроект», Укрдіпромясомолпром, у ВАТ АСЕ «Київобленергії», ВАТ «Київенерго»), представництвах провідних і світових компаній у галузі електротехніки та автоматизації (Danfoss, Moeller, Mitsubishi, АВВ).
YnqVSQ_sIwg

Випускники кафедри працюють директорами, головнимиь енергетиками та співробітниками енергослужб підприємств харчової та інших галузей промисловості, а також комунальних підприємств. До сфери діяльності випускників кафедри входять як проектування, так і експлуатація систем електропостачання, а також нові функції із збуту електричної енергії, контролю в галузі енергетики та впровадження енергетичного менеджменту на промислових підприємствах. На кафедрі створені всі належні умови для підготовки висококваліфікованих фахівців у галузі енергетики.