Спеціальності

Кафедра здійснює підготовку фахівців за освітньо-кваліфікаційним рівнем «бакалавр» за спеціальністю 141 «Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка», спеціалізація «Електротехніка та електротехнології» (денна і заочна форми навчання), за освітньо-кваліфікаційними рівнями «спеціаліст», «магістр» за спеціальністю 141 «Електроенергетика,електротехніка та електромеханіка», спеціалізація «Електротехнічні системи електроспоживання» (денна і заочна форми навчання) та спеціальністю 141 «Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка», спеціалізація «Енергетичний менеджмент» (денна форма навчання).